... Rječnik | aristokratizam | (grč. aristokrateomaiimamaristokratski ustav) ari... | Rječnik stranih riječi

aristokratizam

(grč. aristokrateomaiimamaristokratski ustav) aristokratski sustav vladavine; ljubav premaaristokraciji i aristokratskim načelima


Unos komentara
Registruj se!