... Rječnik | astronautika | grč. (astron zvijezda, nautes mornar) teorija i p... | Rječnik stranih riječi

astronautika

grč. (astron zvijezda, nautes mornar) teorija i praksa letenja u svemir; usp. kozmonautika


Unos komentara
Registruj se!