... Rječnik | dacit | eruptivna površinskastijena, andezit u kojem ima ... | Rječnik stranih riječi

dacit

eruptivna površinskastijena, andezit u kojem ima kvarca


Unos komentara
Registruj se!