... Rječnik | domicilijant | (lat. domicilium)trg. osoba na koju setrasira domi... | Rječnik stranih riječi

domicilijant

(lat. domicilium)trg. osoba na koju setrasira domicilirana mjenica


Unos komentara
Registruj se!