kanalizacija

(lat. canalistio)prokopavanje kanala, sustav kanala, poglavito podzemnih (u gradovima); mreža podzemnih cijevi zaodvoðenje vode i neèistoæe iz kuæa i naselja


Unos komentara
Registruj se!