kanalizirati

(lat. canalisare)praviti kanal (ili: kanale), izvršiti kanalizaciju; pren. dati neèemu odreðen smjer, uputiti neštoodreðenim tijekom


Unos komentara
Registruj se!