nestorijanizam

teol. nauèavanje carigradskog patrijarhaNestorija koje je kršæ. Crkvaproglasila i osudila kao heretièko; v.nestorijanci


Unos komentara
Registruj se!