macerirati

(lat. macerare)natopiti, namakati,moèiti, natapati, vlažiti, omekšavati (npr. macerirati kosti namoèiti kosti u vodida bi mekani dijelovi s njih otpali, posebno radi anatomskih prepariranja); pren. muèiti, kinjiti,iscrpljivati


Unos komentara
Registruj se!