made in Germany

èit. meid in Ðermeni (engl.) trg.izraðeno u Njemaèkoj, trgovaèka oznaka koja mora, po propisima engleskogzakona o zaštiti domaæih proizvoda od 1887., stajati na robi koja se izNjemaèke uvozi u Englesku


Unos komentara
Registruj se!