subrepcija

(lat. subreptio) prav. prijevara izvršena prikrivanjem istine; subrepcijska pogreška log. pogreška u mišljenju i rasuðivanju koja nastaje potkradanjem osjetilne varke (nedovoljnom pozornošæu, nepromišljenošæu i si.)


Unos komentara
Registruj se!