pucolana

(tal. puzzolana) vulkanski tuf (pršinac),vrsta vulkanske zemlje od koje se pravižbuka koja se, pod utjecajem vode, stvrdnjava (naziv po tal. gradu Puzzoli, odakle se osobito dobavlja)


Unos komentara
Registruj se!