ANIMIR-DAMA

(franc. animer — zabavljati), posebna službenica u noćnim lokalima koja ima zadatak dazabavlja muške goste kako bi ih navela da što više potroše. Animir-dame su ponekad prostituirane žene koje među alkoholiziranim posjetiocima barova nalaze svojemušterije


Unos komentara
Registruj se!