MAĆEHA

očeva suprugakoja njegovoj djeci nije majka. Ona jenajčešće zamjena za majku. No, još uvijek je prati loš glas. Izrazi kao»maćehinski postupak«, »maćehinski odnos«itd. uvriježili su se u našem jeziku kao oznaka za lože postupke prema drugom, podređenom čo


Unos komentara
Registruj se!