... Rječnik | ARHAIK (ARHEOZOIK) | najstarijerazdoblje u geološkom razvoju Zemlje, s... | Rječnik stranih riječi

ARHAIK (ARHEOZOIK)

najstarijerazdoblje u geološkom razvoju Zemlje, stariji razdio prekambrija. Trajao je oko 2,1 milijardu godina (prije4,6 do prije 2,5 mlrd. godina). Najstarijepoznate stijene (oko 3,8 mlrd. godina) su na Grenlandu, a prvi tragoviživota stan su oko 3,5 mlrd. godina.


Unos komentara
Registruj se!