... Rječnik | ARTEŠKI BUNAR | mjesto gdje jebušenjem kroz vododržive slojeve o... | Rječnik stranih riječi

ARTEŠKI BUNAR

mjesto gdje jebušenjem kroz vododržive slojeve omogućeno izbijanje vode temeljnice napovršinu Zemlje. Takvi su bunari važni za opskrbu vodom poglavito u pustinjskim i polupustinjskimkrajevima.


Unos komentara
Registruj se!