... Rječnik | ESTUARIJ | morem potopljenoriječno ušće ljevkasta oblikas ... | Rječnik stranih riječi

ESTUARIJ

morem potopljenoriječno ušće ljevkasta oblikas niskim obalama. Oblikovano je prodiranjemi povlačenjem, izdizanjem i spuštanjem morskei riječne vode (pri prijelazu plime u oseku voda odnosi riječni talog čime se ušće čisti, produbljuje i proširuje).


Unos komentara
Registruj se!