... Rječnik | ukinuti zakon | abrogate | Engleski rječnik

ukinuti zakon

abrogate


Unos komentara
Registruj se!