... Rječnik | abrogirati | abrogate | Engleski rječnik

abrogirati

abrogate


Unos komentara
Registruj se!