zakon A nelinearne kvantizacije govornog signala

A-law


Unos komentara
Registruj se!