... Rječnik | akademski, sveucilišni | akademski | Makedonski rječnik
Unesi riječ

Makedonski rječnik

akademski akademski, sveucilišni  
apsurden; besmislen apsurdan, besmislen  
administrativen upravni  
axilak hodocašce  
astronautika astronautika  
ako; vo slucaj da; koga ako, pod uvjetom da; kad  
alat; orudie; pribor alat, orude; alat, pribor  
agol kut  
aglomer kutomjer  
aplaudira; bodri klicati (nekome)  

1 11