Unesi riječ

Domaći

zabavljati täusche  
zabavljati umleiten  
zabavljati unterhalten  
zabavljati vergnüge  
zabavljati se feiern  
zabavljati se genieße  
zabavljati se sich vergnüge  
zabavljati se trödel  
zabezeknut bestürzt  
zabezeknut erstaunt  
zabezeknut verduzt  
zabezeknut verwundert  
zabiberiti pfeffer  
žabica Festknebeln  
žabica Frosch  

Njemački rječnik

zählen prebrojiti  
zahlenmäßig überlegen s brojno nadmašan  
zahllos bezbrojan  
zahllos nebrojen  
zahlreich brojan  
zahlreich mnogobrojan  
zahlte Geld ein grupisan  
zahlte Geld ein objedinjen  
zahlte Geld ein sjedinjen  
Zahlung oporezivanje  
Zahlungsfähigkeit bonitet  
zahlungsunfähi insolventan  
zahm machen pripitomiti  
zähmen domaći  
zähmen krotak  

1 2 3 4 5 128