... Rječnik | administrator | Administrador | Portugalski
Unesi riječ

Domaći

administrator Administrador  
administrator Raiz  
admiralitet Marinha  
admiralski brod Admiral navio  
adresa Endereço  
adresa Endereços  
adresa Envolvente  
adresar Endereço livro  
adresar Endereço arquivo  
adresar Endereço-livro  
adresar Diretório  
adresebilni Endereçáveis  
adresiran Abordadas  
adresiranje Abordando  
advokat Advogar  

Portugalski

A prekoraciti  
A prema  
A premjestiti se  
A preseliti se  
A radi  
A razgraniciti  
A tamo  
A u  
A u (mjesto)  
A uzmicati  
Á volja  
Á volje  
A za  
A zabilježiti  
A zapisati  

1 2 3 4 5 424