... Rječnik | amplitude | amplitude | Engleski rječnik
Unesi riječ

Domaći

amplitude amplitude  

Engleski rječnik

amplitude opseg  
amplitude amplituda  
amplitude amplitude  
amplitude širina  
amplitude opsežnost  
amplitude punoća  
amplitude bogatstvo  
amplitude punoaa  
amplitude distortion on phone lines izobličenje amplitude na telefonskim linijama  
amplitude modulated carrier amplitudno modularni nosilac  
amplitude modulation amplitudna modulacija  
Amplitude of particle oscillation Amplituda osciliranja zrna  
amplitude of roll amplituda ljuljanja (broda)  
amplitude resolution amplitudna rezolucija  
amplitude resolution amplitudna rezolucija (broj bita po uzorku)  

1 2