... Rječnik | formalan | formal | Engleski rječnik
Unesi riječ

Domaći

formalan formal  
formalan scholastic  
formalan technical  
formaldehid formaldehyde  
formaldehis formaldehyde  
formalista prig  
formaliza formolysis  
formalizam formalism  
formalizirati formed  
formalna pogreška formal error  
formalna prednost technical advantage  
formalna racionalizacija formal rationalization  
formalna specifikacija formal specification  
formalni formal  
formalni jezici formal languages  

Engleski rječnik

formal službeni  
formal propisan  
formal formalni  
formal ceremonijalan  
formal formalan  
formal konvencionalan  
formal zvaničan  
formal zvaniean  
formal aspect formalni pojam  
formal description formalni opis  
formal description technique formalni opisni postupak  
formal education formalno obrazovanje  
formal education formalno obrazovanje odraslih  
formal error formalna pogreška  
formal languages formalni jezici  

1 2