... Rječnik | korisnik | beneficiary | Engleski rječnik
Unesi riječ

Domaći

korisnik beneficiary  
korisnik client  
korisnik consumer  
korisnik custom  
korisnik customer  
korisnik party  
korisnik user  
korisnik (osoba koja dobiva uslugu i odgovorna je customer  
korisnik (program koji koristi resurse drugog prog client  
korisnik baze podataka database user  
korisnik informacija information user  
korisnik informacijske tehnologije information technology user  
korisnik iz kućanstva residential customer  
korisnik koji ima pristup do svih datoteka u višek superuser  
korisnik koji ne sudjeluje u raspravi lurker  

1 2