... Rječnik | pozajmiti | adopt | Engleski rječnik
Unesi riječ

Domaći

pozajmiti adopt  
pozajmiti borrow  
pozajmiti lend  
pozajmiti spare  
pozajmiti to borrow  
pozajmiti (pp. od to lend) lent  
pozajmiti kome lend  
pozajmiti od nekoga borrow