... Rječnik | same | itself | Engleski rječnik
Unesi riječ

Domaći

same itself  

Engleski rječnik

same istih  
same taj  
same istog  
same istovjetan  
same podjednak  
same jednako  
same jednakost  
same usprkos  
same jednolikost  
same istu  
same isto  
same istoj  
same istoga  
same na isti način  
same sličan  

1 2