... Rječnik | žucan | Amaro | Italijanski rječnik
Unesi riječ

Italijanski rječnik

Amaro žucan  
Acrimonia žucnost  
Aneliamo žuditi  
Aspirano žuditi  
Aneliamo žudjeti  
Afferrarsi žudnja  
Ansia žudnja  
Anelito žudnja  
Affrettate žuran  
Affossare žuran hod  
Affrettare žuriti  
Anticipo žuriti  
Anticipo žuriti (sat)  
Affrettato žurno  
Agile žustar  

1 391 392