... Rječnik | particolare | iscrpan izvještaji | Italijanski rječnik
Unesi riječ

Domaći

particolare iscrpan izvještaji  

Italijanski rječnik

particolare poseban, osobit  
particolare detalj, potankost, pojedinost  
Particolare detalj  
Particolare iscrpan  
Particolare narocit  
Particolare odreden  
Particolare osobit  
Particolare podatak  
Particolare pojedini  
Particolare pojedinost  
Particolare poseban  
Particolare specifican  
Particolare specijalan  
Particolare temeljan