... Rječnik | adoptirati, posvojiti | adottare | Italijanski rječnik
Unesi riječ

Italijanski rječnik

adottare adoptirati, posvojiti  
Adottare birati  
Adottare posvojiti  
Adottare pozajmiti  
Adottare prihvatiti  
Adottare primijeniti  
Adottare usvojiti