... Rječnik | da | sì | Italijanski rječnik
Unesi riječ

Domaći

da  
ispracaj  
da Se  
da A  
da fuoco Prasna u smij  
da li Se  
da ne Badate  
da nessuna parte nigdje  
da nessuna parte nikamo  
da nessuna parte nikuda  
dà provocazione daje podstrekavanje  
da pubblicare biti objavljen  
da qualche parte ponegdje  
da qualche parte, ovunque nekuda, nekud  
da rote po sjecanju  

Italijanski rječnik

da od, iz, sa  
da otada  
Da blizu  
Da duž  
Da izopaciti  
Da lakrdija  
Da lakrdijati  
Da od  
Da odakle  
Da ovdje  
Da parodija  
Da po  
Da pomocu  
Da prije  
Da s  

1 2 3 4 5 15