... Rječnik | samo | hanem | Mađarski rječnik
Unesi riječ

Domaći

samo hanem  
samo de  
samo legalább  
samo igaz  
samo hiányosan  
samo kivéve  
samo alig  
samo pont  
samo pontosan  
samo épp  
samo éppen csak  
samo éppen hogy  
samo csupán  
samo szukösen  
samo pártatlan  

Mađarski rječnik

samo autodidakta  
samoca magány  
samohvalisanje magasztalás  
samokritican self  
samoobmana self  
samoodredenje önrendelkezés  
samoposluživanje self  
samoprekidac remego ember  
samorodan natív  
samostalno függetlenül  
samosvijest self  
samosvjestan cocksure  
samoubojica samoubojica  
samouvjeren nagyképu  
samouvjeren osmijeh vigyorog  

1 2 3 4 5