... Rječnik | svakojako | valahogyan | Mađarski rječnik
Unesi riječ

Domaći

svakojako valahogyan  
svakojako mindenképpen  
svakojako akárhogyan  
svakojako különben is  

Mađarski rječnik

svakojak mindenféle