... Rječnik | vibrirati | vibrira | Makedonski rječnik
Unesi riječ

Domaći

vibrirati vibrira  
vid vid  
videorekorder videorekorder  
vidik, pogled vidik; pogled  
vidimo se uskoro! doviduvawe!  
vidjeti gleda  
vidjeti ponovno gleda povtorno  
vidljiv vidliv  
vidljivost vidlivost  
vidni vidliv  
vihor, zracni vrtlog vrtuška  
vijak vint; šraf  
vijece sobranie; sovet  
vijecnica gradsko sobranie  
vijenac venec (od cvece)  

Makedonski rječnik

vino od jabolki jabucno resko vino  
vid; rod; nacin; manir; tip vrsta; pleme; nacin  
vidik; pogled vidik, pogled  
visok krven pritisok krvni tlak (visok)  
vika; se dere vrištati  
violoncelo; celo celo (violoncelo)  
vime vime  
vila; samovila vila  
viluška; catal vilica, rašlje  
vila vile (za sijeno)  
vid vrsta  
violina violina  
visi visjeti  
vika; povikuva; se narekuva; se vika zvati; zvati se  
vika; zaviva urlikati  

1 2 3 4