... Rječnik | Acidum | Kiselina, jedinjenje nekog ele... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Acidum Kiselina, jedinjenje nekog elektronegativnog elementa s jednim ili više atoma vodonika, koji se mogu zamjeniti elektropozitivnim atomima. K. se u vodenom rastvoru disocira uz stvaranje jona vodonika. K. su kiselja ukusa, boju plave lakmusove hartije mijenjaju u crvenu, jedine se s bazama gradeći soli, a s alkoholima gradeći estre; A. aceticum, srićetna kiselina; A. a. concentratum; A. a. glaciale, koncentrisana sićetna kiselina, kaustično sredstvo za skidanje bradavica i žuljeva; A. a. dilutum, razblažena sirćetna kiselina (30%); A. acetysalicylicum, acetil-salcilna kiselina, antipiretik, analgetik i antireumatik. V. Natrii salicylosa; A. ?-oxypropionicum, v. A. lacticum; A. arsenicosum, arsenska kiselina, trobazna kiselina. Njen anhidrid je arsen-pentoksid. Soli arsenske kiseline zovu se arsenati. Ni kiseline ni soli ne upotrebljavaju se više u medicini. V. Arseni trioxydum; A. ascorbicum, askorbinska kiselina, vitamin C, izvanredno osjetljiva supstancija koja se, naročito u rastvoru, brzo oksidiše (stoga ima moćno reduktivno djejstvo). Igra važnu ulogu u organizmu pri procesima oksidacije odnosno dehidrisanja i u stvaranju intercelularne supstancije u životinjskom organizmu. Pojačava djejstvo nekih lijekova i smanjuje njihovu toksičnost. Dnevna potreba čovjeka iznosi 50-100 mg. Ima ga dosta u šipcima, crnim ribizlama, paprici, kupusu, karfiolu, kelerabi, spanaću, jagodama, pomorandžama, lumunovima, gloginjama, luku, peršunu i dr. Nedostatak ovog vitamina prouzrokuje skorbut. V. scorbut; A. benzoicum, benzojeva kiselina, monokarbonska aromatična kiselina koja se nalazi u bezojevoj smoli. Čvrsto kristalno tijelo, upotrebljava se u industriji kao konzervans, a u medicini, čisto empirijski, kao ekspektorans; A. ß-oxybutyricum, beta-oksibuterna kiselina, jedno od ketonskih tijela koja se nalazu u krvi i mokraći oboljelog od šećerne bolesti. Nataje usljed poremećaja metabolizma masti i bjelančevina i jedan je od uzroka acidoze. V. acidosis