... Rječnik | Alcohol | Alkohol; A. apsolutus, apsolut... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Alcohol Alkohol; A. apsolutus, apsolutni a., sadrži najmanje 99,5% etil-alkohola; etil-alkohol, a. koji obično se naziv «alkohol», Sin. Aethanolum, Spiritus; a. u krvi, da bi se utvrdilo da li je prilikom neke saobraćajne nesreće vozač bio pod uticajem alkohola, određuje se koncentracija alkohola u krvi. Pri velikom broju saobraćajnih nesreća količina alkohola u krvi krvi vozača je povećana, ali ne toliko da bi nastupilo očevidno pijanstvo. I u povrijeđenih pješaka često je količina alkohola u krvi povećana. Po propisima važečim kod nas 1.000 ml krvi ne smiju sadržavati više od 0,5 g. alkohola.  
Alcoholismus crhonicum Hronični alkoholizam, navika na alkohol koja prouzrokuje tjelesne i psihičke poremećaje (zapaljenje živata, oštećenja jetre, drhtanja, epileptičke napade, intelektualnu i moralnu tupost, površnost, pojačanu sugestibilnost, gubitak pamćenja, slabljenje volje).