... Rječnik | Alifatička jedinjenja | Sva organska jedinjenja u koji... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Alifatička jedinjenja Sva organska jedinjenja u kojima su atomi ugljenika povezani u otvorenom nizu.  
Alil Jednovalentni nezasićeni radikal CH2 = CH-CH2-.  
Alimentaran Koji je u vezi sa hranom. Npr., glikozurija.  
Alimentatio Alimentacija, hranjenje, (1) akt uzimanja ili davanja hrane; prinudna a., hranjenje osoba protiv njihove volje ili davanje više hrane nego što iziskuje apetit pojedinih osoba; rektualna a., hranjenje pomoću klizme; vještačka a., vještačko hranjenje, davanje hrane osobama koje ne mogu da uzimaju hranu peroralnim putem; (2) obaveza na izdržavanje, npr. koju prima muž da izdržava svoju razvedenu ženu.  
Aliopathia Alopatija, upotreba lijekova koji u organizmu izazivaju djejstva suprotna onima koja prouzrokuje oboljenje koje treba liječiti. V. homeopathia.  
Alizarin Dioksiantrahinon, kristalna crvena boja koja se ranije dobivala iz korjena broća i katrana od kamenog uglja, a sada se isključivo dobiva sintetičkim putem. Jedinjenja alizarina upotrebljavaju se kao indikatori.