... Rječnik | Graviditas | Trudnoća, stanje ženskog org... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Graviditas Trudnoća, stanje ženskog organizma u kome se razvija plod od oplođenja do porođaja ili pobačaja. U čovjeka traje 280 dana poslije posljednje menstruacije. Postoji pravilna trudnoća, kada se oplođeno jaje razvija u materici i vanmaterična trudnoća, kada se oplođeno jaje razvija izvan materice, najčešće u jajovodu. Sin. gestosis; g. abdominalis, abdominalna trudnoća, peritonealna trudnoća, vanmaterična trudnoća u koje se jaje implantuje idalje razvija ma gdje u peritonealnoj duplji, najčešće u okolini Duglasovog špaga; g. extrauterina, ekstrauterini graviditet, vanmaterična trudnoća, oplođeno jaje ne dospjeva iz bilo kog uzroa u mateirčnu duplju, već se ugnijezdi u jajavodu (najčešće), jajniku ili samoj trbušnoj duplji; g. fimbrica, g. na fimbrijama Fallopijusove tube; g. ovarica, g. na ovarijumu; g. tubaria, g. u tubi.