... Rječnik | Infekcija | Infectio, prodiranje patogenih... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Infekcija Infectio, prodiranje patogenih klica u tkivo organizma, usljed čega nastaje oštećenje tkiva, obično praćeno reaktivnim pojavama; aerogene i., i. nastale usljed prodiranja klica udisanjem; ascendentna i., ushodna infekcija, nastaje u cjevastim i kanalikularnim organima kad prouzrokovač prodire suprotnim pravcem od pravca proticanja sekreta; basenska i., nastaje prenošenjem vodom u basenima prouzrokovača raznovrsnih infektivnih oboljenja, kao što su trbušni tifus, paratifus, Weilova bolest, muljna groznica, polne bolesti i inkluzioni konjunktivitis, a vjerovatno i nekih drugih infektivnih bolesti; dentalna i., opšte oboljenje, pri kome je dokazano ili se s izvjesnom sigurnošću pretpostavlja da uzrok leži u infektivnim ognjištima zubnog sistema, kao što su, npr. apikalni granulomi, paradentozni apscesi itd.; descendentna i., nishodna infekcija, postaje prenosom prouzrokovača u pravcu kretanja sekreta kroz kanale i cjevaste organe; direktna i., i. nastala usljed neposrednog dodira s oboljelom osobom; egzogena i., i. zadobijena od okoline; endogena i., i. koja se razvija usljed dejstva bakterija koje se nalaze u samom organizmu kad ove postanu patogene; fokusna i., postojanje infekcionog žarišta u raznim tkivima i organima koja nastaju prisustvom mikroorganizama u njima ili toksinom koje ti mikroorganizmi luče. Često f.i. nastaje od oboljelog zuba, tj. iz dentogenog žarišta (granulomi, parodontoze). Kao posljedica f.i. mogu nastati oboljenja oka, srca, pribora za varenje, bubrega, nerava, itd. indirektna i., i. prenijeta vodom, hranom ili drugim životnim namirniama; kapljična i., infekcija zaraženim kapljicama izbačenim u vazduh za vrijeme govora, kašljanja ili kijanja, koje ostaju neko vrijeme suspendovane u vazduhu; kontaktna i., zaražavanje nastalo direktnim dodirom s nekim izvorom bolesti odnosno izazivačima bolesti; kriptogena i., i. pri kojoj nije moguće ustanoviti ulazna vrata; laboratorijska i., infekcija osoblja u laboratorijama pr