... Rječnik | Pulsus | Puls, bilo. Širenje i kontrah... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Pulsus Puls, bilo. Širenje i kontrahovanje arterija usljed prodiraja krvi pod dejstvom srčanog rada. Pipa se obično na radijalnoj arteriji. U odraslih osoba frekvencija pulsa iznosi 70 do 80 u minutu; p. abdominalis, pulsacije abdominalne aorte i mršavih osoba; p. alternans, pojava naizmjenično slabijeg i jačeg pulsnog talasa; p. altus, visoki puls. Visoko penjanje pulsnog talasa. V. Corriganov p.; amlituda pulsnog talasa, visina pulsnog talasa u toku sistole; p. amplituda pulsnog talasa, visina pulsnog talasa u toku sistole; p. bigeminus, v. bigeminija; p. celer, naročita vrsta pulsa, karakteristična za izvjesne srčane mane (npr. u insuficijeniji aortnih zalistaka). Osobine ovog pulsa; brzo dizanje i spuštanje pulsnog talasa; Corriganov p., naročit oblik pulsa u aortnoj insuficijenciji, koji se odlikuje brzim i visokim usponom, kao i vrlo brzim padom pulsnog talasa (pulsus celer et altus); p. durus, tvrdi p. pri visokom pritisku; p. filiformia, jedva opipljiv puls, pri jakom padu krvnog pritiska; frekvencija p. Postoje ubrzan puls (preko 8o udara u minutu), pulsus frequena, normalan puls (60-80 u minutu) i usporen puls, pulsus rarus 8ispod 60 u minutu); p. frequens, ubrzan puls, p. jugularis, pulsacije jugularnih vena; kapilarni p., vidljivo naizmjenično punjenje i pražnjenje kapilara, labilan p., p. koji se mijenja s položajem tijela; napon p., osobina pulsa koja zavisi od visine krvnog pritiska i napona zida krvnog suda. Određuje se snagom kojom se mora pritisnuti radijalna arterija da bi iščezao puls; paradoksni p., slabljenje p. za vrijeme udisanja (srašćenja na perikardu); pravilan p., v. eurhytmia; p. trigeminus, v. trigeminija; vagusni p., puls usporen usljed nadraženja vagusa (v. bradycardia); venski p., pulsacija koja se dešava u venama. Obično se registruje v.p. dense jugularne vene iznad sternoklavikularnog zbloba. V. phlebographia; aurikularni v.p., talas na jugularnom pulsu koji nastaje usljed kontrakcije desne pretkomore i prethodni tal