... Rječnik | Radiactive tracer | V. tracer radioactive. | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Radiactive tracer V. tracer radioactive  
Radiaktivna voda Voda.  
Radiaktivno raspadanje Dezintegracija. Postepeno smanjivanje količine radiaktivne supstancije usljed spontanog raspadanja jezgre, praćeno emisijom alfa-čestica, ili beta-čestica, ili gama-zrakova ili pozitrona.  
Radialis Radijalan, koji pripada radijusu (žbici) ili se odnosi na nj.  
Radiatio coporis callosi Zračenje žuljevitog tijela, skup komisurnih nervnih vlakana, koja se od bočnih ivica žuljevitog tijela zrakasto šire kroz bijelu masu hemisfere velikog mozga.  
Radicalis Radikalan, koji ima za cilj odstranjenje uzroka ili njime prouzrokovanih patoloških promjena. V. palliativa; r. operacija, hirurški poduhvat koji potpuno uklanja neko oboljenje, npr. herniotomija po Bassiniju je r.o. liječenje.  
Radicotomia Radikotomija, presjecanje zadnjih korjenova kičmenih živaca u cilju otklanjanja spasitičke oduzetosti, gastričkih kriza u tabesu itd. sin. Főrsterova operacija, rhizotomia.  
Radiculitis Radikulitis, zapaljenje korjenova spinalnog živca, nastalo primarno, najvjerovatnije, kao virusno oboljenje u okviru opšteg polineuritisa, a takođe sekundarno pri oboljenjima meninga (sifilis, tuberkuloza, limfogranulomatoza), kao i pri akutnim oboljenjima mekih opni. Javlja se i kao posljedica tumora, hemoragija, trauma, artitisa i prolapsa sržanih jezgri međupršljenskih koturova. Obično je sastavni dio nekog spinalnog ili neuritičkog procesa. V. polyradiculoneuritis, Guillain-Barréova bolest.  
Radijacija Zračenje, (1) odavanje zračne energije, (2) zračna energija.  
radijaciona bolest bolest zračenja, klinička slika koja se javlja na bazi funkcionih i morfoloških poremećaja usljed dejstva jonizujućeg zračenja na organizam; akutna r.bolest. nastaje kad organizam primi veću dozu zračenja za kraće vrijeme (nuklearna eksplozija, udes od jakih izvora zračenja); simptomi zavise od veličina doze zračenja i mogu imati cerebralni, želudačno-crijevi i hematološki oblik, a klinički tok je vremenski podjeljene u 4 faze: rani simptomi, koji su u direktnom odnosu sa veličinom primljene doze (gađenje, povraćanje, proliv, temperatura, opšta slabost i dr.), latentni period, izraženi klinički simptomi i oporavak ili smrt – zavisno od veličina doze i osjetljivosti orgnaizam; hronična r.bolest. nastaje kad organizam za duži period primi male doze zračenja: poremećaji se kasno ispoljavaju, oštećenja nastaju postepeno (na koži, noktima, očnom sočivu, a kasnije i na krvotvornim i polnim organima), a posljedice mogu biti teške (genetska oštećenja i maligna oboljenja). Sin. bolest zračenja;  
Radijaciona bolest V. bolest  
Radijacioni sindrom, akutni V. syndroma  
Radijator Rijač koji se upotrebljava pri centralnom grijanju parom ili toplom vodom. R. je od livena gvožđa, a sastoji se od pojedinih članaka visokih 50 do 150 cm, glatke površine, kroz koje protiče vodena para ili topla voda. Postavlja se redovno ispod prozora, što je higijenski vrlo povoljno.  
Radijum-terapija V. therapia  
Radijumova emanacija V. emmanatio  

1 2 3