... Rječnik | ažuriranje | abändern | Njemački rječnik
Unesi riječ

Njemački rječnik

abändern ažuriranje  
abändern deklinirati  
abändern mijenjanje  
abändern mijenjati  
abändern preinačiti