... Rječnik | pobaciti; biti nošen, nagomil... | abortar; derivar | Španjolski rječnik
Unesi riječ

Domaći

pobaciti; biti nošen, nagomilavati se abortar; derivar