... Rječnik | ablativ | (lat. aufferre odnositi, odvaj... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

ablativ (lat. aufferre odnositi, odvajati, abstuli, ablatum) gram.padež u nekim indoeuropskim jezicima, padežodvajanja, kretanja odnekud, potjecanja  
ablativni (lat. ablativus kojiodnosi, odvaja)gram. koji se tiče ablativa ili pripada ablativu; ablativni genitiv genitiv kojim sekazuje otkuda nešto potječe, ili od čega se rastavlja ili udaljava