... Rječnik | afrikaans | inačica nizozemskog jezika ko... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

afrikaans inačica nizozemskog jezika kojom govoreBuri  
Afrikander bijelac rođen uJužnoj Africi;u užem smislu Bur  
afrikanistika znanost koja proučavaafričkejezike i književnosti, znanost o afričkoj kulturi  
afrikata (lat. affricarenatrljati) gram. složeni, sliveni suglasnik, npr. c = t + s