... Rječnik | Aron | (hebr. Aharon, Aaron) stariji ... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

Aron (hebr. Aharon, Aaron) stariji brat Mojsijev, pomagao mu pri izlasku iz Egipta; prvi veliki svećeniku Izraelu  
ARONDACIJA agrarna mjera koja omogućuje zaokruženjerasparceliranog posjeda. Provodi se između nekoliko vlasnika koji usudskom postupku razmjenjuju zemljišnečestice.