... Rječnik | admiral | (ar. amir al ba', fr.amiral) z... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

admiral (ar. amir al ba', fr.amiral) zapovjednik bojne flote; zool. leptir (Vanessa atlanta)  
admiralitet (njem. Admiralität)pomorskavlast; vrhovno zapovjedništvo pomorske vojne sile; svi admirali pomorske vojne sile