... Rječnik | alergija | (grč. allos drugi,ergon djelo... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

alergija (grč. allos drugi,ergon djelo) med. promijenjena sposobnost reakcije organizma na neku vrstu zaraznih klica kojima je taj organizam već jednom prije bio zaražen