... Rječnik | aliptika | (grč. aleifo mažem,trljam) v... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

aliptika (grč. aleifo mažem,trljam) vještinamasiranja, proučavanje liječenja trljanjem  
alira (fr. allure) hod,način kretanja; trag divljači; pren. način hoda i držanja nekog čovjeka, ponašanje, vladanje  
aliskaf (lat. ala krilo, grč. skafos lađa) pomorsko prijevozno sredstvo, brod s krilima (na kojima zapravo i počiva) i koja se rašire pod vodom te se brod izdigne nad vodu ileteći postiže velikubrzinu; hidrokrilac  
aliteracija (lat. alliteratio)poet. pjesnička figura koja se sastoji u tome da se u nizu ponavlja isti suglasnik ili isti slog, npr.:pa šuti pa se smije pa se penje  
aliterirati (lat. ad, littera slovo) praviti aliteraciju; slučajno ili hotimce ponavljati ista slova, iste slogove  
alitura (lat. alere hraniti,alitura) hranjenje, prehrana, sposobnost tijela da hranjivim sokovima nadoknadi ono što je izgubilo  
alizari (šp. alizari) bot.levantinski broć; korijen broća  
alizarin (šp. alizari) kem.lijepa crvena boja koja se danas dobiva iz antracena, dok je prije dobivana iz korijena broća; alizarinskomodrilo najljepša i najpostojanija alizarinska modra boja, iste vrijednosti kao i indigova modra boja;usp. alizari  

1 2 3