... Rječnik | arheologija | (grč.archaiologia) znanost ko... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

arheologija (grč.archaiologia) znanost koja proučava ostatke i spomenike materijalne kulturestarih naroda (osobito se bavi antikom); povijest stare umjetnosti; prid. arheološki